Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:projects:sgjcontrols

SGJ Controls

Komponenty wizualne dla Delphi i Lazarus

GitHub: https://github.com/sgjps/SGJ_Controls

Web: https://www.sgjps.com/en/projects/sgj_controls

TSGJButton

Przycisk z funkcją zmiany koloru i wyświetlania grafiki.

W Lazarus/FPC wymaga BGRABitmap.

W Delphi używa Direct2D na wspieranych wersjach Delphi i Windows lub Canvas na starszych.

Właściwości:

 * Caption   - string, Tekst przycisku
 * Description - string, drugi wiersz tekstu (tylko jeśli ShowDescription ustawiony na true) 
 * ColorNormal - TColor, kolor przycisku
 * ColorHover - TColor, kolor po najechaniu kursorem
 * Images   - TImagelist
 * ImageIndex - Index z TImagelist
 * ShowDescription - boolean, jeśli true to wyświetla drugą linię tekstu
 * FontDescription - TFont, czcionka drugiej lini tekstu
 * ShowBorder   - Boolean, jeśli true wyświetla obramowanie
 * BorderColor   - TColor, kolor obramowania
 * RoundedCorners - Boolean, włącza zaokrąglone rogi
 * TitleOnCenter  - Boolean, przesuwa tekst na środek(tylko z ShowDescription=false i braku obrazów)

TSGJToogleButton

Toogle button, nowoczesny zamiennik kontrolki CheckBox.

Domyślna konfiguracja kompilacji

{$IFDEF FPC}            //Lazarus / FPC
 {$DEFINE SGJCTRL_W_BGRA}     //BGRABitmap draw only
//{$DEFINE SGJCTRL_W_Canvas}    //Canvas draw only
//{$DEFINE SGJCTRL_W_GDIPlUS}   //GDI PLUS draw only(and only on Windows)
{$ELSE}              //Delphi:
//{$DEFINE SGJCTRL_W_Canvas}    //Canvas draw only
{$IF CompilerVersion >= 21}
	{$DEFINE SGJCTRL_W_D2D}  //Direct2D
{$IFEND}
 {$DEFINE SGJCTRL_W_GDIPlUS}   //GDI PLUS
{$ENDIF}

W Delphi Direct2D jest przełączane automatycznie na Canvas jeśli nie jest obsługiwane. Jeśli zdefiniujesz jednocześnie Direct2D i GDI+, w przypadku braku wsparcia dla Direct2D, rysowanie kontrolki zostanie automatycznie przełączone na GDI+.

Właściwości

ButtonColor       :TColor
ButtonCheckedColor   :TColor
ButtonUnCheckedColor  :TColor
Caption         :String
TextBeforeButton    :Boolean
Checked         :Boolean

TSGJLinkLabel

Komponent Label z polem URL. Adres jest automatycznie otwierany w domyślnej aplikacji po kliknięciu, bez użycia dodatkowego kodu.

TSGJPanel

Panel z kolorowym obramowaniem.

Właściwości:

 * Caption   - String, jeśli ustawiony wyświetla nagłówek podobnie jak w GroupBox
 * BorderColor - TColor, kolor obramowania
 * ShowBorder - Soolean, jeśli true - wyświetla obramowanie.

Demo preview

pl/projects/sgjcontrols.txt · ostatnio zmienione: 2023/04/12 18:11 przez sgj

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki